Danh mục sản phẩm

  • Màng nhựa của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  • Ly và nắp của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  • Sản phẩm định hình của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  • Sản phẩm khác của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  •  
  •  
  •  
  •  

Khách hàng của chúng tôi

Tin tức

Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm, Nhà máy lọc Dầu Dung Quất sẽ xuất xưởng 37.101 tấn sản phẩm hạt nhựa PP để đáp ứng nhu cầu ...


Tuyển dụng

Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẽ những khó khăn, thử thách mà các bạn phải đương đầu khi tìm một công việc mới phù ...